Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa on tavoitteena edistää sekä ylläpitää asiakkaan toimintakykyä. Toimintaterapia perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutussuhteeseen. Toimintaterapiassa ajatellaan ihmisellä olevan mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä, terveyteensä ja hyvinvointiinsa valintojensa sekä tekemisiensä kautta.

Terapiassa tavoitteena on parantaa ja tukea asiakkaan itsenäisyyttä, eli osallistumista omaan elämään ja sen valintoihin. Terapian sisältö määräytyy asiakkaan kuntoutustarpeiden, tavoitteiden sekä mielenkiinnonkohteiden mukaan ja kokonaisuudessa huomioidaan myös asiakkaan toimintaympäristö ja sosiaalinen verkosto.

Toimintaterapeutti (amk) on Valviran valvoma eli nimikettä voi käyttää vain toimintaterapeutin ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Toimintaterapeutti huolehtii asiakkaittensa tietojen dokumentoinnista voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti noudattaen valtakunnallisesti sovittuja kirjaamiskäytäntöjä.

Lisää tietoa: www.toimintaterapeuttiliitto.fi

Toimintaterapeuttina on hyvä osata itsekin leikkiä.

 

Toimitila

Toimintaterapia voidaan toteuttaa päiväkoti-/ koulukäynteinä tai vastaanottotiloissa. Toimitiloissa päästään harjaannuttamaan esim. motorisia- sekä toiminnanohjailun taitoja tehokkaasti, mm. erikoisvälineistön vuoksi. Toimintaan houkuttelevat tilat ja välineistö edesauttaa terapiaan motivoitumista.


 

Pelatessa harjoitellaan keskittymistä, hahmottamista ja hienomotoriikkaa. Pelit ja tehtävät eivät lopu kesken!

 

Leikkiessä ainoastaan mielikuvitus on rajana.